Breilia skoles aula

Breilia skole finner du i Hammerfest sentrum nord. 

Aulaen på skolen benyttes som idrettshall på ettermiddags- og kveldstid.

Driften ivaretas av Hammerfest kommune v/ park, idrett og friluftsliv
Forespørsel om treningstider og leie av aulaen rettes til virksomhetsleder for park, idrett og friluftslv.

Betalingssatser for leie av idrettshall

Kontakt

Reidar Næss
Fagleder
E-post
Telefon 78 40 20 84
Mobil 468 61 276

Adresse

Besøksadresse

Breilia 2
9603 Hammerfest

Postadresse

Hammerfest kommune
Park, idrett og friluftsliv
Postboks 1224
9616 Hammerfest