Isbjørnhallen - idrettshall

Isbjørnhallen ligger på Fuglenes ved Hammerfest videregående skole

Driften ivaretas av Hammerfest kommune v/ park, idrett og friluftsliv.

Forespørsel om treningstider og leie av hallen rettes til virksomhetsleder for park, idrett og frilufstliv. 

Betalingssatser for leie av idrettshall

Isbjørnhallen - svømmebasseng

Kontakt

Reidar Næss
Fagleder
E-post
Telefon 78 40 20 84
Mobil 468 61 276

Adresse

Besøksadresse

Meridiangata 8 
9601 Hammerfest

Postadresse

Hammerfest kommune
Park, idrett og friluftsliv
Postboks 1224
9616 Hammerfest