Kvalsundhallen

Kvalsundhallen er en unik flerbrukshall som mange lag og foreninger kan dra nytte av. 

Den leies primært ut til idrettsformål, men også til andre arrangement. Her har det vært dansegalla, konserter, utstillinger, idrettsturneringer, bryllup mv. Du finner også skytebane, klubblokale og Kvalsund E-sport lokalisert her. 

Driften ivaretas av Hammerfest kommune v/ park, idrett og friluftsliv.

Forespørsel om treningstider og leie av hallen rettes til Toril Nilsen. 

Betalingssatser for leie av idrettshall

Kontakt

Toril Nilsen
E-post
Mobil 954 05 827
Reidar Næss
Fagleder
E-post
Telefon 78 40 20 84
Mobil 468 61 276

Adresse

Besøksadresse

Rådhusvegen 20
9620 Kvalsund

Postadresse

Hammerfest kommune
Park, idrett og friluftsliv
Postboks 1224
9616 Hammerfest