Hammerfest kommune

Døgnbemannet barnevernvakt: M 452 47 070

Barneverntjenesten

Besøksadresser

Storgata kommunehus, 1. etasje
Storgata 17
9600 Hammerfest

 

Kvalsund kommunehus
Rådhusveien 18
9620 Kvalsund

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

Telefon
78 40 23 95