Bli støtteperson

En støtteperson er en som gjennom veiledning, samvær og ulike fritidsaktiviteter bidrar til å øke et annet menneskes evne til å utfolde seg, mestre ulike situasjoner og styrke troen på seg selv.

Målsettingen er å styrke medmenneskers kompetanse i hverdagen og bygge bro mellom den som blir hjulpet og samfunnet. Noen ganger er målsettingen å styrke omsorgs- og samspillskompetansen i en familie

Hva er støttepersonens hjelpemidler?

  • Barneverntjenesten, gjennom veiledning og evaluering.
  • Støttepersonen, med sine erfaringer, ressurser, omsorg m.m.
  • Samfunnet, gjennom kulturelle tilbud og andre aktiviteter.
  • Under visse omstendigheter, støttepersonens nettverk.

Barnevern

Adresse

Barneverntjenesten

Besøksadresser

Storgata kommunehus, 1. etasje
Storgata 17
9600 Hammerfest

 

Kvalsund kommunehus
Rådhusveien 18
9620 Kvalsund

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

Telefon

78 40 23 95

Døgnbemannet barnevernvakt: M 452 47 070