Bli tilsynsperson

En tilsynsperson fører tilsyn i hjem der det foreligger alvorlig bekymring om omsorgen for et barn, tilsyn under samvær mellom fosterbarn og biologiske foreldre eller er tilsynsperson for barn som er plassert i fosterhjem.

Tilsynspersonen skal tilstrebe å få kontakt med og hjelpe, støtte og veilede barnet som har tilsyn, eller dokumentere de forhold som er i barnets hjem i tilsynsperioden gjennom sin kontrollfunksjon

Hva er tilsynspersonens støtteapparat?

  • Barneverntjenesten, gjennom veiledning og evaluering
  • Tilsynsføreren som person, med sine erfaringer, ressurser, omsorg m.m.
  • I enkelte tilfeller der det avdekkes alvorlige, bekymringsfulle omsorgssituasjoner kan tilsynsfører kontakte politiet for nødvendig bistand. 
  • Tilsynsføreren kan i den enkelte sak samarbeide med andre etater/hjelpeapparat i tråd med den målsetting/plan som er satt opp sammen med barneverntjenesten.
  • Fosterhjemtjenesten tilbyr kurs for tilsynsførere for fosterhjem.

Barnevern

Adresse

Barneverntjenesten

Besøksadresser

Storgata kommunehus, 1. etasje
Storgata 17
9600 Hammerfest

 

Kvalsund kommunehus
Rådhusveien 18
9620 Kvalsund

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

Telefon

78 40 23 95

Døgnbemannet barnevernvakt: M 452 47 070