Tilskudd til kommunale avgifter

Tilskuddsordningen er opprettet av kommunestyret i Hammerfest til delvis dekning av kommunale avgifter for personer/husstander med lav inntekt.

Målgruppe

Eldre, utføre og andre med lav inntekt.

Kriterier/vilkår

  • Søker/husstanden skal være folkeregisterregistrert på boligen.
  • Husstandens samlede skattbare inntekt skal ikke overstige Husbankens gjeldende satser for ung ufør. Inntil 4 husstandsmedlemmer kan medtas.
  • Husstandens samlede bankinnskudd og omsettelig verdipapirer skal ikke overstige kr 150.000,-
  • Tilskudd innvilges med inntil 50% av faktisk kommunalt gebyr eks. mva med en øvre grense på kr 5.000,-.
  • Det må søkes hvert år.
  • Tilskuddet utbetales samlet eller kommer til fradrag på faktura.

Søknadsfrist: 1.september hvert år.

Saksbehandling

Søknader behandles av bolig og eiendomsavdelingen.

Annen informasjon

Mer informasjon og utskrift av søknadsskjema fås ved henvendelse til Servicekontoret​​​​​​​.

Søknad sendes til

Hammerfest kommune
Servicekontoret
Postboks 1224
9616 Hammerfest