Bofellesskapet Midnattssol

Hovedoppgaven til Bofellesskapet Midnattssol er bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger.

  • Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i tråd med kommunens vedtatte målsettinger
  • Skape et godt døgnbemannet botilbud for ungdommene ved bofellesskapet som gir dem trygghet, omsorg og trivsel
  • Kartlegging og utarbeidelse av individuelle tiltaksplaner for beboerne
  • Samarbeid med skoler, innvandrertjeneste, arbeidsliv og andre etater for å bidra til et godt opplæringstilbud for beboerne.
  • Samarbeid med lokalsamfunn og idrett/fritidsorganisasjoner for å gi ungdommene en aktiv og meningsfylt fritid.
  • Tilrettelegge for at enslige mindreårige skal bli selvstendig og inkludert, og i stand til å mestre en ny hverdag i skole, fritid, arbeid og lokalsamfunn.

Adresse

Besøksadresse

Slettnesveien 53
9602 Hammerfest


Postadresse 

Postboks 1224k
9616 Hammerfest

78 40 21 47 | M 948 81 508

Send e-post