Bofellesskapet Nordlys – bofellesskap for enslige, mindreårige flyktninger

Hovedoppgaven til Bofellesskapet Nordlys er bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger. 

  • Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i tråd med kommunens vedtatte målsettinger
  • Skape et godt døgnbemannet botilbud for ungdommene ved bofellesskapet som gir dem trygghet, omsorg og trivsel
  • Kartlegging og utarbeidelse av individuelle tiltaksplaner for beboerne
  • Samarbeid med skoler, innvandrertjeneste, arbeidsliv og andre etater for å bidra til et godt opplæringstilbud for beboerne.
  • Samarbeid med lokalsamfunn og idrett/fritidsorganisasjoner for å gi ungdommene en aktiv og meningsfylt fritid.
  • Tilrettelegge for at enslige mindreårige skal bli selvstendig og inkludert, og i stand til å mestre en ny hverdag i skole, fritid, arbeid og lokalsamfunn.

Kontakt

Evgenia Romanova
Avdelingsleder
Bofellesskapet Nordlys
E-post
Telefon 78 40 21 44
Mobil 458 64 098

Adresse

Besøksadresse 

Idrettsveien 52
9603 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224k
9616 Hammerfest

78 40 21 45 | M 458 67 252

Send e-post