Innvandrertjenesten

Innvandrertjenestens hovedoppgave er å bosette flyktninger og bidra til at de klarer å etablere en selvstendig tilværelse i kommunen.

 Dette innebærer ansvar for:

  • Bosetting og oppfølging av flyktninger i tråd med kommunens vedtatte målsetninger.
  • Arbeide for inkludering av flyktninger/innvandrere i opplæring, arbeid og lokalsamfunn.
  • Oppfølging av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere.
  • Kartlegging og utarbeidelse av individuelle kvalifiseringsplaner for deltakere i introduksjonsprogram.
  • Samarbeid med skoler, arbeidsliv, frivillige organisasjoner og andre aktuelle etater i forbindelse med opplæring, arbeid og inkluderingsarbeid.
  • Rådgiving av flyktninger i tilknytning til utdanning, arbeid og andre tiltak.
  • Administrere kommunens bruk av tolketjeneste.
  • Informasjon ovenfor andre offentlige etater og lokalsamfunn om spørsmål knyttet til innvandring. 

Kontakt

Ellen Johansen
Virksomhetsleder innvandrertjenesten
E-post
Telefon 78 40 21 39
Mobil 416 09 266

Adresse

Innvandrertjenesten

Besøksadresse 

Strandgata 71 (inngang fra baksiden)
9600 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224k
9616 Hammerfest
Send e-post

Facebookside

Åpningstider

Mandag – fredag

08:00 – 15:00