Kafé Nordvest

Prosjekt Kafé Nordvest driver opplæring av innvandrerkvinner gjennom praktisk arbeid ved Kafé Nordvest.

Det er i samarbeid med NAV, arbeidsgivere, innvandrertjenesten og Voksenopplæringssenteret. Hammerfest kommunestyre fattet i 2016 vedtak om at prosjektet skal videreføres. Fra januar 2017 er Kafé Kirkeparken blitt en del av opplæringsprosjektet.

  • Målet er å styrke deltakernes kompetanse og selvtillit slik at de er i stand å søke arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet eller opparbeide motivasjon til å starte på videre opplæring.
  • Målgruppa for prosjektet er hjemmeværende innvandrerkvinner, arbeidssøkende kvinner og deltakere som er på vei ut av introduksjonsprogram. Ved Kafé Kirkeparken er det også muligheter for mannlige deltakere.
  • Arbeidsområdene omfatter kvalifisering til arbeid/utdanning, praktisk språkopplæring og forebyggende arbeid ved å få deltakerne ut av isolasjon og gi dem selvtillit og tro på seg selv.

Adresse

Besøksadresse

Strandgata 31
9600 Hammerfest

Postadresse

Posboks 1224k
9616 Hammerfest

Send e-post

Facebookside

Åpningstider

Mandag – fredag

10:00 – 16:30