Fiskerifondet

Formålet med fondet er å stimulere ungdom og andre hjemmehørende i Hammerfest kommune til nyanskaffelser av helårsdrevne fiskefartøyer.

 1. Fiskerifondet tilføres midler ved årlige kommunale bevilgninger.
 2. Støtte fra fondet gis som tilskudd med formål å styrke egenkapitalfinansieringen i støtteberettigede prosjekter.
 3. Fondets midler skal primært nyttes til:
  – kjøp av nye eller brukte fartøy
  – anskaffelse av kvoter for strukturering eller som inngår i driftsordning

Investeringer som søkes finansiert gjennom fiskerifondet kan ikke være igangsatt eller gjennomført før søknad fremmes.

Retningslinjer for Fiskerifondet.

Hvordan søke tjenesten

Etter stor pågang er midlene for 2022 fordelt, vi tar derfor for tiden ikke imot søknader.

Søknad om tilskudd fra næringsfondet skal rettes til www.regionalforvaltning.no;
støtteordningen «Hammerfest kommune - Fiskerifond»

Alle søkere må opprette bruker for å kunne søke fiskerifondet.

I søknaden skal følgende oppgis:

 • regnskapstall og/eller budsjett
 • kostnadsoverslag
 • investeringsplan
 • forretningsplan
 • markedsvurderinger 

Nærmere informasjon og veiledning fås ved henvendelse til Næringsavdelingen

Adresse

Næringsavdelingen

Besøksadresse

Hammerfest rådhus
9600 Hammerfest

 

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest
T 78 40 20 00
Send e-post