Fiskerifondet

Formålet med fondet er å stimulere ungdom og andre hjemmehørende i Hammerfest kommune til nyanskaffelser av helårsdrevne fiskefartøyer.

 1. Fiskerifondet tilføres midler ved årlige kommunale bevilgninger.
 2. Støtte fra fondet gis som tilskudd med formål å styrke egenkapitalfinansieringen i støtteberettigede prosjekter.
 3. Fondets midler skal primært nyttes til:
  – kjøp av nye eller brukte fartøy
  – anskaffelse av kvoter for strukturering eller som inngår i driftsordning

Investeringer som søkes finansiert gjennom fiskerifondet kan ikke være igangsatt eller gjennomført før søknad fremmes.

Retningslinjer for Fiskerifondet

Hvordan søke tjenesten

Søknad om tilskudd fra fiskerifondet gjøres på nettsiden regiolnalforvaltning.no

Alle søkere må opprette bruker for å kunne søke fiskerifondet.

I søknaden skal følgende oppgis:

 • regnskapstall og/eller budsjett
 • kostnadsoverslag
 • investeringsplan
 • forretningsplan
 • markedsvurderinger 

Nærmere informasjon og veiledning fås ved henvendelse til Næringsavdelingen

Retningslinjer for Hammerfest kommunes fiskerifond
Vedtatt i fellesnemda 30. september 2019

Adresse

Næringsavdelingen

Besøksadresse

Hammerfest rådhus
9600 Hammerfest

 

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest
T 78 40 20 00
Send e-post