Hammerfest kommunes kompensasjonsordning - krisefond

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har tildelt Hammerfest kommune midler til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter.

Bokstaver som danner ordet "COVID 19" plassert på stabler av mynter - Klikk for stort bilde AdobeStock / Fokussiert Formål

Formålet med krisefondet er å avhjelpe kommunens næringsaktører som er rammet av koronakrisen. Pengene skal utbetales som en kontantstøtte, og komme næringslivet til gode så fort som mulig. Krisefondet skal bidra til at levedyktige bedrifter kan komme seg gjennom krisen.

Hvem kan søke?

Ordningen gjelder for alle skattepliktige foretak i kommunen, unntatt finansinstitusjoner, som opplever vesentlig omsetningsfall, eller tap grunnet koronakrisen. Virksomheten kan kun motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor Hammerfest kommunes grenser.

Ordningen utlyses med forbehold om at retningslinjer for tildeling vedtas politisk.

Hva kan støttes?

Faste uunngåelige kostnader som husleie, forsikringer, lys og varme, leie av utstyr og transportmidler (se Nærings- og fiskeridepartementets forskrift om hva som regnes for uunngåelige faste kostnader).

Direkte og dokumenterbare utgifter eller tap som er oppstått på grunn av koronasituasjonen.

Kriterier

  • Foretaket må kunne dokumentere lønnsomhet i 2019.
  • Foretaket må kunne dokumentere omsetningsfall eller tap sammenlignet med samme periode i 2019.
  • Nyetablerte virksomheter må kunne dokumentere tap eller ekstraordinære kostnader som følge av koronakrisen.

Hvordan søke?

Søknaden leveres i «regionalforvaltning.no» gjennom støtteordningen «Hammerfest kommune - Covid21 - nasjonalt notifisert ordning»

Søknadsperiode er 2021, søknadsfrist 19. januar 2022

Søknader vil bli behandlet etter søknadsfristens utløp,

Søknaden skal inneholde

  • Regnskap hittil 2021, eller perioden det søkes støtte for
  • Regnskap for tilsvarende periode 2019
     
  • Opplysninger om tidligere mottatt offentlig støtte i 2021
  • Dokumentasjon på direkte utgifter eller tap som er oppstått på grunn av koronasituasjonen.

1. FORMÅL

Formålet med krisefondet er å avhjelpe kommunens næringsaktører som er rammet av koronakrisen. Pengene skal utbetales som en kontantstøtte, og komme næringslivet til gode så fort som mulig. Støtten skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall. Krisefondet skal bidra til at levedyktige bedrifter kan komme seg gjennom krisen.

Kontakt

Odd-Charles Karlsen
Avdelingsleder næring
Plan og Utvikling
E-post
Telefon 78 40 25 61
Mobil 913 69 987
Roger Kristoffersen
Rådgiver - næring
Plan og Utvikling
E-post
Telefon 78 40 25 52
Mobil 938 02 988