Andre tilskudds- og støtteordninger

Det finnes en rekke tilskuddsordninger rettet mot den kommunale veterinærtjenesten, tilskudd til offentlig – privat partnerskap innen planteforedling, tilskudd rettet mot næringsmiddelindustrien som produserer industrielt bearbeidede jordbruksvarer, frakttilskudd for slakteri, eggpakkeri og korn og kraftfôr, insemineringstilskudd for distributør, tilskudd til fruktlager, tilskudd til landbruksvikarvirksomheter/avløserlag m.m. For mer informasjon, les på Landbruksdirektoratets nettsider.

Landbruksdirektoratet er sekretariat for to forskningsstyrer:

  • Styret for fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)
  • Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen

Innovasjon Norge har en rekke ordninger innen finansiering, rådgivning og andre tjenester. Ordninger er for eksempel finansiering for lokalmat og opplevelser, bygdenæring – idéavklaring og etablering, bygdenæring – investering og bedriftsutvikling, forretningsmessig kompetanse m.m. Sjekk Innovasjon Norge sine nettsider for mer informasjon.

Det fins en rekke landbrukspolitiske virkemidler som i mindre grad er rettet mot enkeltpersoner, men heller kommuner, regioner, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, stiftelser og friville organisasjoner m.m. Noen eksempler her er bygdeutviklingsmidlene UTM – utredning og tilrettelegging, RUP – regionale utviklingsmidler og landbruksfondet.