Erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon

Erstatningsordningen skal sikre at landbruksforetak ikke lider tap etter offentlig pålegg med det formål å sikre trygg mat og miljøvennlig produksjon. 

Det kan fås erstatning for

  • produksjonstap av planter og husdyr
  • saneringstiltak
  • tap i en pålagt oppholdsperiode
  • produksjonstap ved flytterestriksjoner på bier
  • nedfôringskostnader m.v. som følge av radioaktivitet

Formålet med ordningen er å bidra til bekjempelse av dyresykdommer, bidra til trygg mat og gi økonomisk erstatning for å redusere belastningen ved ulike bekjempelsestiltak.

Relaterte lenker: