Inn på tunet

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

De viktigste tjenesteområdene er oppvekst og opplæring, arbeidstrening og rehabilitering, helse og omsorg. Brukere av tjenestene er barn og unge, mennesker med rusproblemer, funksjonshemmede og eldre.

Inn på tunet er et registrert varemerke, og gårder som ikke er godkjent kan ikke bruke logo eller kalle seg en «Inn på tunet-gård».

Mer informasjon om godkjenning finner du på Matmerk sine hjemmesider.