Næringsavdelingen

Næringsavdelingen er kommunens redskap i utviklingsarbeid mot eksisterende og nye næringsaktører, og dermed en naturlig samarbeidspart for næringslivet.

Avdelingen arbeider innenfor:

  • Fiskeri og havbruk
  • Petroleumsvirksomhet
  • Reiseliv (i samarbeid med destinasjonsselskapet Hammerfest Turist A/S)
  • Handels-, service- og kulturnæring
  • Landbruk

Arbeidsområder

Næringsavdelingen, i samarbeid med næringslivet, utarbeider langsiktige strategier og årlige handlingsplaner for kommunens næringsrettede innsatsområder. Vi knytter planene opp mot utdanning/kompetanseutvikling og infrastruktur innen hvert av områdene.

Vår fremste målsetting er å skape nye arbeidsplasser gjennom å styrke rammebetingelsene for næringslivet i kommunen.

Andre oppgaver knyttet til næringsavdelingen er markedsføring av Hammerfest, kommunikasjonstilbud, vertskapsfunksjoner m.m.

Vi gir råd og veiledning til etablerere og bedrifter, og bistår i arbeidet med kontakt mot andre offentlige instanser.

Kontakt

Roger Kristoffersen
Rådgiver
Næringsavdelingen
E-post
Telefon +47 78 40 25 52

Adresse

Næringsavdelingen

Besøksadresse

Hammerfest rådhus
9600 Hammerfest

 

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest
T 78 40 20 00
Send e-post