Hammerfest kommune har tomter regulert til næringsvirksomhet ledig for tildeling til næringsaktører i Leirvikhøyda og Svartfjellveien. Områdene er opparbeidet (veg, vann og avløp).

Kommunestyret vedtok i møte den 8. november 2012 retningslinjer for tildeling av tomter/områder i Hammerfest kommune.