Hammerfest kommune har tomt regulert til næringsvirksomhet ledig for tildeling til næringsaktører i Båtsfjordveien 14. Området er opparbeidet (veg, vann og avløp).

Kommunestyret vedtok i møte den 8. november 2012 retningslinjer for tildeling av tomter/områder i Hammerfest kommune.