Hammerfest kommune har per i dag dessverre ingen tomter regulert og opparbeidet til næringsvirksomhet, ledig for tildeling i Hammerfest kommune. 

Kommunestyret vedtok i møte den 8. november 2012 retningslinjer for tildeling av tomter/områder i Hammerfest kommune.