Miljørettet helsevern

Folkehelseloven pålegger kommunen «å føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen». Dette kalles «miljørettet helsevern», som handler om å innrette samfunnet sånn at folk ikke blir utsatt for helseskade.

Det gjelder blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Kommunens skal føre tilsyn med disse faktorene, slik som innemiljø, luftkvalitet, vann og vannforsyning, støy, omgivelseshygiene, forebygging av ulykker og skader.