Miljørettet helsevern i Hammerfest kommune

Kontakt

Aud Marie Tandberg
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 78 40 27 47
Mobil 917 40 270
Sonni Schumacher
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 78 40 24 59
Mobil 995 15 999