Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige planlegging.

Den ivaretar både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Målene i samfunnsdelen skal gjenspeiles i en handlingsdel med økonomiplan, og må derfor være klart retningsgivende og styrende.

Hammerfest kommunestyre har hatt flere møter og jobbet med kommuneplanens satsningsområder og innhold.

For å orientere om og få innspill til samfunnsplanen, har vi avholdt folkemøter rundt i kommunen, samt møter med næringsliv,  foreninger og andre.

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030.

En gruppe mennesker holder fargete snakkebobler

Hammerfest kommune skal arbeide med og vedta en ny  samfunnsdel til kommuneplanen for perioden 2021-2032.
I den forbindelsen ønsker vi din medvirkning og involvering!
 

Kommuneplanens samfunnsdel har to hovedfokus:

  • Kommunesamfunnet som helhet
  • Kommunen som organisasjon

Kunnskapsgrunnlaget inneholder en del nasjonale beskrivelser og utfordringer, samt sentrale fakta, utviklingstrekk og utfordringer i Hammerfest kommune.
Dokumentet skal være en del av grunnlaget i arbeidet med ny kommuneplanens samfunnsdel.

Kontakt

Grethe Nissen
Rådgiver
Rådhuset
E-post
Telefon 78 40 25 71
Mobil 913 31 191