IKT-strategi

🟢 Vedtatt og gjeldende 

 

Plankategori

Temaplan

Ansvar

Assisterende rådmann