Ruspolitisk og alkoholpolitisk handlingsplan

🟡 Planlagt og prioritert

Plankategori

Temaplan

Ansvar

Assisterende rådmann

Prioritering / tid

Skal utarbeides høst 2023/vår 2024