Veteranplan

🟡 Planlagt og prioritert

Plankategori

Temaplan

Status

Til politisk behandling

Ansvar

Assisterende rådmann

Prioritering / tid

Under utarbeiding, vedtas våren 2021