Utdanningsstrategi for kommunesamfunnet

🔴 På vent, ikke prioritert 2021

 

Plankategori

Temaplan 

Status / aktivitet

Utarbeides i samarbeid med eksterne aktører 

Ansvar

Rådmann