Plan for havneutvikling

⚫ Besluttes av andre

Plankategori

Temaplan

Status / aktivitet

Ny plan 

Ansvar

Havnesjef

Prioritering / tid

Skal utarbeides i planperioden 2020-2023