Plan for transport og gods

⚫ Besluttes av andre

Plankategori

Temaplan

Status / aktivitet

Signalisert behov fra Kystverket.
Ny plan 

Ansvar

Havnesjef

Prioritering / tid

Skal utarbeides i planperioden 2020-2023