Demensplan 2018 – 2022

🟢 Vedtatt og gjeldende 

Plankategori

Temaplan

Ansvar

Kommunalsjef for helse og omsorg

Prioritering / tid

Revideres i planperioden 2020-2023