Helse- og omsorgsplan

🟡 Planlagt og prioritert

Plankategori

Temaplan

Status / aktivitet

Revideres / tilpasses ny kommune

Ansvar

Kommunalsjef for helse og omsorg

 

Eldre plandokumenter