Kreftplan

🟢 Vedtatt og gjeldende 

Plankategori

Temaplan

Status / aktivitet

Tiltak revideres årlig

Ansvar

Kommunalsjef for helse og omsorg