Plan for habilitering og rehabilitering

🟡 Planlagt og prioritert

Plankategori

Temaplan

Status / aktivitet

Skal revideres i planperioden 2020 – 2023

Ansvar

Kommunalsjef for helse og omsorg

Prioritering / tid

Starter når koronapandemien er over

Eldre plandokumenter

Re-/habiliteringsplan 2013 - 2015 (PDF, 3 MB)