Plan for legetjenesten

🟢 Vedtatt og gjeldende 

Plankategori

Temaplan

Status / aktivitet

Under behandling

Ansvar

Kommunalsjef for helse og omsorg