Økonomiplan og budsjett

🟢 Vedtatt og gjeldende 

Plankategori

4-årsplan / årsplan 

Status / aktivitet

Revideres årlig

Ansvar

Rådmann

Prioritering / tid

Årlig