Handlingsplan for samisk språk og kultur

🔴 På vent, ikke prioritert 2021

Plankategori

Temaplan

Status / aktivitet

Tilpasses ny kommune

Ansvar

Kommunalsjef for oppvekst og kultur