Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

🟡 Planlagt og prioritert

Plankategori

Kommunedelplan

Status / aktivitet

Ny plan

Ansvar

Kommunalsjef for oppvekst og kultur

Prioritering / tid

Under utarbeidelse, vedtas i 2021 

Gammelt bilde av fiskevær

Vi er i gang med å lage en plan for å ta vare på kulturminnene våre. Dette skal bli Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer.