Kvalitetsplan for oppvekst og kultur

🟡 Planlagt og prioritert

Plankategori

Temaplan

Status / aktivitet

Planen utvides til å gjelde tjenestene i ny sektor Oppvekst og kultur 

Ansvar

Kommunalsjef for oppvekst og kultur

Prioritering / tid

Starter når samfunnsplanen er klar

Eldre plandokumenter