Strategisk kompetanseplan

Vedtatt 14.02.2019, oppdatert 25.08.2020

🟢 Vedtatt og gjeldende 

 

Plankategori

Temaplan

Status / aktivitet

Tilpasses nye Hammerfest

Ansvar

Personalsjef