Kommuneplanens arealdel

🟡 Planlagt og prioritert

Plankategori

Overordnet plan

Status / aktivitet

Ny plan er under utarbeidelse. Vedtas i 2021

Ansvar

Plan- og næringssjef