Kommuneplanens arealdel

🟡 Planlagt og prioritert

Plankategori

Temaplan

Status / aktivitet

Vedtas i 2021

Ansvar

Plan- og næringssjef