Kommuneplanens samfunnsdel

🟢 Vedtatt og gjeldende

 

Plankategori

Overordnet plan

Status/aktivitet

Under arbeid, tidligere vedtatte planer er gjeldende.

Ansvar

Rådmann

Prioritering / tid

Under utarbeidelse - vedtas i 2021