Klima- og miljøplan

🟡 Planlagt og prioritert

Plankategori

Temaplan

Status / aktivitet

skal vedtas innen utgangen av 2022

Ansvar

Plan- og næringssjef