Kommuneplanens arealdel

🟡 Planlagt og prioritert

Plankategori

Overordnet plan

Status / aktivitet

Ny plan er under utarbeidelse. Vedtas i 2021

Ansvar

Plan- og næringssjef

Kommuneplanens arealdel har vært ute til 2 gangs høring. Fristen for innspill er nå gått ut og administrasjonen jobber med å behandle innspillene som kom inn. Det forventes endelig vedtak av planen på nyåret.