Lysplan

🔴 På vent, ikke prioritert 2021

Plankategori

Temaplan

Ansvar

Plan- og næringssjef

Prioritering / tid

Delvis igangsatt.
Utarbeides når samfunnsdelen er vedtatt.

Eldre plandokumenter