Plan for naturmangfold

🔴 På vent, ikke prioritert 2021

Plankategori

Kommunedelplan

Status / aktivitet

Ny. Skal utarbeides i planperioden 2020-2023

Ansvar

Plan- og næringssjef