Reguleringsplan for hytter i Repparfjorddalen

🔴 På vent, ikke prioritert 2021

 

Plankategori

Kommunedelplan

Status / aktivitet

Revideres

Ansvar

Plan- og næringssjef

Prioritering / tid

Skal utarbeides i planperioden 2020-2023 

Gjeldende reguleringsplaner ligger i planregisteret (GIS)