Sentrumsdelplan for Kvalsund og Skaidi

🔴 På vent, ikke prioritert 2021

 

Plankategori

Reguleringsplan

Status / aktivitet

Revideres

Ansvar

Plan- og næringssjef

Prioritering / tid

Skal utarbeides i planperioden 2020-2023 

​Eldre plandokumenter