Hovedplan vann og avløp

🟡 Planlagt og prioritert

Plankategori

Temaplan

Status / aktivitet

Ny plan som inkluderer hele kommunen

Ansvar

Assisterende rådmann, teknisk drift og eiendom

Prioritering / tid

Vedtas i første halvdel av 2022

  • Tar for seg hele den nye kommunen
  • Gjeldende 2021 – 2029
  • Foreslår investeringer på 40 millioner pr år

Høringsutkast til ny plan ligger ute på høring i 6 uker for innspill og kommentarer før den skal til politisk behandling i kommunestyret.

Forslag til hovedplan vann og avløp 2021 – 2029
Tittel Publisert Type
Hovedplan vann og avløp 2021-2029. Ver. E07. Rev. 2021-03-15

19.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hovedplan vann og avløp 2021-2029. Ver. E07. Rev. 2021-03-15.pdf
Tiltaksplan-Handlingsplan med prioriteringer 2021-2029. Vann og avløp. Ver. E07. Rev. 2021-03-15

19.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tiltaksplan-Handlingsplan med prioriteringer 2021-2029. Vann og avløp. Ver. E07. Rev. 2021-03-15.pdf