Hovedplan vann og avløp

🟡 Planlagt og prioritert

Plankategori

Temaplan

Status / aktivitet

Ny plan som inkluderer hele kommunen

Ansvar

Assisterende rådmann, teknisk drift og eiendom

Prioritering / tid

Vedtas i første halvdel av 2021

  • Tar for seg hele den nye kommunen
  • Gjeldende 2021 – 2029
  • Foreslår investeringer på 40 millioner pr år