Hovedplan vei

🟡 Planlagt og prioritert

Plankategori

Temaplan

Status / aktivitet

Inkluderer hele kommunen

Ansvar

Assisterende rådmann, teknisk drift og eiendom

Prioritering / tid

Påbegynt i 2020, forventes vedtatt i 2021