Overordnet beredskapsplan

🟢 Vedtatt og gjeldende 

Plankategori

Overordnet plan for alle sektorer

Status / aktivitet

Vedtatt

Ansvar

Rådmann

Prioritering / tid

Utarbeides når helhetlig ROS er vedtatt i 2021