Plan for disponering av formålsbygg

🔴 På vent, ikke prioritert 2021

 

Plankategori

Temaplan

Ansvar

Assisterende rådmann, teknisk drift og eiendom