Plan for eiendommer

🟡 Planlagt og prioritert

Plankategori

Temaplan

 

Ansvar

Assisterende rådmann, teknisk drift og eiendom

Prioritering / tid

Under utarbeidelse - vedtas i 2021